Big Configuration
บริการ CAT THIX (Thailand Internet Exchange) เหมาะสำหรับ ISP ที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย  Internet  ที่อยู่ในต่างประเทศ    โดยผ่านวงจรเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของ CAT Telecom   ไปยังผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล   Internet   ขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก เช่น   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประเทศในแถบทวีปยุโรป
และประเทศในแถปเอเชียแปซิฟิก ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย และปริมาณ Bandwidth  ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   ประกอบกับอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงสุด   จากผู้ให้บริการระดับโลก และ  Network  ที่ออกแบบมาแบบ   Fully redundant   ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าโครงข่ายของบริการ
CAT THIX จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

  ให้บริการ 3 แห่ง คือ
 1. อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น
 2. ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี
 3. สำนักงานบริการลูกค้า จ.สงขลา

  ให้บริการ 2 แห่ง คือ
 1. อาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น
 2. ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจของท่าน เรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับ Certificate จาก Vendor ชั้นนำไว้คอยดูแลธุรกิจ
ของท่าน อาทิ เช่น read more ...


สถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อโครงข่ายแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. Transit International Internet Network
เชื่อมกับ  Internet Backbone  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปลายทางในทวีปต่าง ๆ ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย
แปซิฟิก  โดยมีความเร็วรวมมากกว่า 10 Gbps  เพื่อใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยัง  เครือข่ายปลายทางประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก โดยมี Upstream Provider ระดับ Tier-1 หลายรายในหลายประเทศ อาทิเช่น UK(Cable & Wiriess), France(France Telecom), Italy(Telecom Italia Sparkie), USA(Teleglobe & NTT), Japan(KDDI), Hongkong(NTT) และ Singapore(SingTel) เป็นต้น

2. Peer-to-Peer International Internet Network
เชื่อมต่อกับ Internet Exchange ของประเทศต่าง ๆ โดยตรง ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลท้องถิ่นของประเทศไทย กับข้อมูลท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ  โดยมีผู้ให้บริการ Internet ในต่างประเทศเชื่อมต่อแบบ  Peering มากกว่า 25 รายทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการ Content ชั้นนำต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft เป็นต้น
1. มั่นใจได้สูงสุดในคุณภาพบริการ
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการ  Internet Gateway  ระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน  พร้อมกับเครือข่ายเชื่อมต่อ
และปริมาณ Bandwidth ระหว่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทย ผู้ใช้บริการจึงได้รับความมั่นใจสูงสุดถึงคุณภาพของ
บริการ CAT THIX ไม่ว่าจะมีเส้นทางใดขัดขวาง  ด้วยภัยธรรมชาติร้ายแรง  การส่ง Internet Traffic ก็จะยังคงดำเนิน
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  CAT Telecom  ยังมีอุปกรณ์ Co-location Router ที่ติดตั้งอยู่ที่เมือง  Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการระบบ Tier-1 รวมทั้งยังมีโครงการจะติดตั้ง Co-location Router  ณ ประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการสูงสุด

2. เชื่อมโยงโครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกด้วยขนาด Bandwidth มากกว่า 10 Gbps
     มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ประเทศอเมริกา มากกว่า 3 Gbps
     มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางที่ทวีปยุโรป มากกว่า 5 Gbps
     มีวงจรเชื่อมโยงไปยังปลายทางภาคพื้นเอเชีย/แปซิฟิก มากกว่า 2 Gbps
นอกจากนี้  CAT Telecom  ยังมีนโยบายในการขยายวงจร เพื่อสร้างสมดุลของโครงข่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วโลก
ในการเป็นโครงข่ายสำรองซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริการ CAT THIX มีเสถียรภาพ และความแตกต่างอย่างเหนือชั้น

3. รับ - ส่งข้อมูล Internet ได้สะดวกและรวดเร็วกว่า
CAT  Telecom    ได้จัดหาเส้นทางของระบบเคเบิลใต้น้ำที่หลากหลายมีคุณภาพ     และอยู่ในตำแหน่งเส้นทางที่มี
ความเหมาะสมที่สุด  เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Internet ในต่างประเทศ  บริการ CAT THIX  จึงช่วยทำให้
การรับ -ส่งข้อมูล Internet ไปยังประเทศปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็วกว่า ด้วยชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของ CAT Telecom ในฐานะเป็นผู้นำการให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน
จึงมีผู้ให้บริการ  Internet  ในต่างประเทศเชื่อถือ  ไว้วางใจเชื่อมต่อ  Internet Transit  มากกว่า 10 ราย    และแบบ
Internet Peering  มากกว่า 25 รายทั่วโลก และมี  ISP  ของประเทศเพื่อนบ้าน และ  ISP  ในประเทศ รวมทั้งองค์กร
การศึกษาระดับชาติของไทย ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจใช้บริการเชื่อมต่อ CAT THIX เช่นกัน- ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ สายงานธุรกิจการตลาด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Tel. 0-2104-4655, 0-2104-4845
Fax. 0-2104-4098- ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารข้อมูล(บางรัก)
Tel. 0-2104-2372, 0-2104-2374 (be at service for 24 hrs.)
Fax. 0-2104-2270,
E-mail : admin-thix@cat.net.th>- www.catdatacom.com
- www.cattelecom.com
- CAT Contact Center : 1322