เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจของท่าน เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และความชำนาญซึ่งได้รับ Certificate จาก Vendor ชั้นนำไว้คอยดูแลธุรกิจ ของท่าน อาทิ เช่น


Cisco Certified Design Associate (CCDA)

Cisco Certified Network Associate (CCNA)


Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)

Cisco Certified Security Professional (CCSP)

CompTIA Security+

Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)